Entinay ho Anao ny biografia

an'ireo Mpanjaka Viking malaza rehetra

miaraka amin'ny labieranay.

Salama Odin,

mahatoky amin'ny tenanao,

mitadiava fahalalana,

hendre,

aza matahotra ny fahafatesana

SY

ataovy mahagaga ny fotoana rehetra.